• Polski
  • English
  • Deutsch

AIPCR - PIARC, Gdańsk, 20-23 Feb 18

Zapraszamy do Gdańska na XV Międzynarodowy Zimowy Kongres Drogowy, 20-23 luty 2018.

Pługi odśnieżne
  • Pługi odśnieżne lemieszowe
  • Pługi dziobowe o zmiennej geometrii
Posypywarki - Solarki
  • posypywarka piaskarka drogowa usuwanie śliskości
  • posypywarki samozaładowcze ciągnikowe na ciągniki piaskarki solarki piasku i soli
Kosiarki bijakowe
  • kosiarki bijakowe na wysięgniku wysięgnikowe na ramieniu  hydraulicznym
  • Kosiarka pływająca