• Polski
  • English
  • Deutsch

Kosiarki bijakowe

Oferujemy szeroki wybór profesjonalnych kosiarek bijakowych.

Kosiarki bijakowe, rozdrabniacze

Kosiarka tylno-boczna TCL Junior Super

kosiarka bijakowa do skarp poboczy wałów

Kosiarka tylno-boczna wysięgnikowa typu T.C.L. JUNIOR przeznaczona jest do współpracy z lekkimi ciągnikami o mocach 30 ÷ 60 KM. Dzięki możliwości bocznego wysuwu umożliwia koszenie poboczy dróg, skarp i wałów. Zewnętrzne umocowanie przekładni zwiększa wysuw boczny.

Kosiarka tylno-boczna TCL Junior

kosiarka bijakowa do skarp poboczy wałów

Kosiarka tylno-boczna wysięgnikowa typu T.C.L. JUNIOR przeznaczona jest do współpracy z lekkimi ciągnikami o mocach 30 ÷ 60 KM. Dzięki możliwości bocznego wysuwu umożliwia koszenie poboczy dróg i skarp.

Kosiarka tylno-boczna TCL Universal

kosiarka bijakowa do skarp poboczy wałów

Kosiarka tylno-boczna wysięgnikowa typu T.C.L. Universal przeznaczona jest do współpracy z lekkimi oraz średnimi ciągnikami o mocach 40÷100 KM. Dzięki możliwości bocznego wysuwu kosiarki, ciągnik nie musi poruszać się po poboczu przy wykonywaniu koszenia skarp przydrożnych.

Kosiarka tylno-boczna TCL Super

kosiarka bijakowa boczna do poboczy skarp

Kosiarka tylno-boczna typu TCL Super przeznaczona jest do współpracy z lekkimi oraz średnimi ciągnikami o mocach 40 ÷ 100 KM. Dzięki możliwości bocznego wysuwu umożliwia koszenie poboczy dróg, skarp i wałów. Zewnętrzne umocowanie przekładni zwiększa wysuw boczny.

Kosiarka tylno-boczna TCL Master

kosiarka bijakowa boczna do poboczy skarp wałów

Kosiarka tylno-boczna typu TCL. Master przeznaczona jest do współpracy z dużymi ciągnikami ciągnikami o mocy od 100 KM. Do koszenia skarp przydrożnych i wałów.

Kosiarka bijakowa Panda

Kosiarki bijakowe typu Panda przeznaczone są do utrzymania sadów i terenów zielonych. Montowane są na lekkich ciągnikach o mocy 20 KM ÷ 60 KM.

Kosiarka przednio-tylna Panda Revers

Kosiarki bijakowe typu Panda przeznaczone są do utrzymania sadów i terenów zielonych. Montowane wymiennie z przodu lub tyłu na lekkich ciągnikach o mocy 20 KM ÷ 60 KM.

Kosiarka bijakowa Tigra

Kosiarki bijakowe typu Tigrasą to wszechstronne profesjonalne rozdrabniacze do utrzymania terenów zielonych, nieużytków, sadów. Montowane są na lekkich i średnich ciągnikach o mocy 30 KM ÷ 70 KM.

Kosiarka przednio-tylna Tigra Revers

Kosiarki bijakowe typu Tigra to wszechstronne profesjonalne rozdrabniacze do utrzymania terenów zielonych, nieużytków, sadów. Montowane z przodu lub z tyłu na lekkich i średnich ciągnikach o mocy 30 ÷ 70 KM.

Strony

Pługi odśnieżne
  • Pługi odśnieżne lemieszowe
  • Pługi dziobowe o zmiennej geometrii
Posypywarki
Kosiarki bijakowe
  • Kosiarka pływająca
Inne maszyny komunalne