• Polski
  • English
  • Deutsch

Rębaki

Rębaki tarczowe do gałęzi.

rębak rębarka rozdrabniacz

Rębak P15

Rębak do gałęzi na przyczepce nieodzowny do prac pielęgnacyjnych w drzewostanie parkowym i przydrożnym.

Rębak T15

rębak rębarka do ciągnika ciągnikowy

Model montowany na tył ciągnika. Rębak do gałęzi stanowi nieodzowne narzędzie w trakcie prac pielęgnacyjnych w drzewostanie parkowym i przydrożnym, podczas prześwietlania koron, przycinania krzewów, usuwania połamanych gałęzi itp.

Pługi odśnieżne
  • Pługi odśnieżne lemieszowe
  • Pługi dziobowe o zmiennej geometrii
Posypywarki - Solarki
  • posypywarka piaskarka drogowa usuwanie śliskości
  • posypywarki samozaładowcze ciągnikowe na ciągniki piaskarki solarki piasku i soli
Kosiarki bijakowe
  • kosiarki bijakowe na wysięgniku wysięgnikowe na ramieniu  hydraulicznym
  • Kosiarka pływająca
Inne maszyny komunalne
  • rębak rębarka rozdrabniacz