• Polski
  • English
  • Deutsch

Serwis

Szanowni klienci oraz potencjalni klienci.

Nasze doświadczenie we współpracy z Państwem przez ostatnie 12 lat działalności Spółki OZAMET pozwoliło nam zrozumieć skalę odpowiedzialności, jaką bierzecie Państwo na siebie w trakcie wykonywania kontraktów na letnie, a zwłaszcza zimowe utrzymanie dróg.

W związku z tym od lat podejmujemy działania, które pozwalają nam na coraz szybsze oraz skuteczniejsze reagowanie na Wasze zgłoszenia. Świadomi wyzwań, przed jakimi stajecie, powierzając Wam swoje produkty, stawiamy znaczące wyzwania także wobec siebie. Nasze działania w zakresie serwisu mają jeden cel – zapewnienie ciągłości pracy urządzeń przy realizacji Waszych kontraktów na utrzymanie dróg oraz poboczy.

Dział serwisu OZAMET może poszczycić się doświadczonymi, wysokiej klasy specjalistami zaangażowanymi w świadczone usługi serwisowe. Nadążając za wzrastającą liczbą sprzedanych urządzeń, OZAMET zwiększa systematycznie stan kadrowy działu serwisu, w celu zapewnienia szybkiej oraz satysfakcjonującej obsługi swoich klientów na terenie całego kraju.

Możemy poszczycić się zasłyszaną u Was, szanowni Klienci opinią, iż posiadamy prawdopodobnie najlepszy serwis w kraju.

Pobierz zlecenie naprawy:

Wzór zlecenia naprawy plik Word

Wzór zlecenia naprawy plik pdf

Pługi odśnieżne
  • Pługi odśnieżne lemieszowe
  • Pługi dziobowe o zmiennej geometrii
Posypywarki - Solarki
  • posypywarka piaskarka drogowa usuwanie śliskości
  • posypywarki samozaładowcze ciągnikowe na ciągniki piaskarki solarki piasku i soli
Kosiarki bijakowe
  • kosiarki bijakowe na wysięgniku wysięgnikowe na ramieniu  hydraulicznym
  • Kosiarka pływająca
Inne maszyny komunalne
  • rębak rębarka rozdrabniacz