• Polski
  • English
  • Deutsch

Dofinansowanie z programu 1.3.5 Usługi dla MŚP

Miło nam poinformować, że nasza firma, OZAMET Sp. z o.o., realizuje projekt wspófinansowany ze środków dotacji Unii Europejskiej:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)

Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP

Cele projektu dotyczą wzrostu konkurencyjności firmy w obszarach bezpośrednio związanych z promocją oferty na rynkach zagranicznych.

fundusze.jpg

wim

FE_EFRR_POZIOM-Kolor.jpg

 

Pługi odśnieżne
  • Pługi odśnieżne lemieszowe
  • Pługi odśnieżne do śniegu śnieżne dziobowe o zmiennej geometrii łamane strzałki
Posypywarki - Solarki
  • solarko piaskarka drogowa rozsypywarka soli pługopiaskarka solarka na ciężarówkę
  • posypywarka piaskarka drogowa usuwanie śliskości
  • posypywarki samozaładowcze ciągnikowe na ciągniki piaskarki solarki piasku i soli
Kosiarki bijakowe
  • kosiarki bijakowe na wysięgniku wysięgnikowe na ramieniu  hydraulicznym
  • Kosiarka pływająca