Głowica wymienna pozwala na ciągłą pracę koszenia w pobliżu znajdujących się na poboczu barierek ochronnych, znaków drogowych i innych przeszkód. Dlatego głowica robocza automatycznie odchyla się po najechaniu na przeszkodę.

Dane techniczne

Model Orbitol 5
Szerokość koszenia m 1,00
Liczba bijaków 5
Masa kg 225
Wymagane ciśnienie bar 180
Wymagany wydatek l/min 60÷70
Prędkość pracy 1÷2,5 km/h

Charakterystyka techniczna

  • osłony ochronne
  • dysk ochronny
  • koszenie pod barierkami – wysokość głowicy koszącej nad terenem 20 cm
  • hydrauliczny system bezpieczeństwa przed uderzeniem o przeszkody