• Polski
  • English
  • Deutsch

Ogólne warunki sprzedaży

Niniejsza strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny. Informacje zawarte w niniejszej witrynie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. 

Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Ozamet Sp. z o.o. oraz Ogólnymi Warunkami Gwarancji Ozamet Sp. z o.o

Składając zamówienia klient wyraża akceptację poniższych warunków.

Ogólne warunki sprzedaży Ozamet

Ogólne warunki gwarancji Ozamet

 

 

Pługi odśnieżne
  • Pługi odśnieżne lemieszowe
  • Pługi dziobowe o zmiennej geometrii
Posypywarki - Solarki
  • posypywarka piaskarka drogowa usuwanie śliskości
  • posypywarki samozaładowcze ciągnikowe na ciągniki piaskarki solarki piasku i soli
Kosiarki bijakowe
  • kosiarki bijakowe na wysięgniku wysięgnikowe na ramieniu  hydraulicznym
  • Kosiarka pływająca