• Polski
 • English
 • Deutsch
Unia Europejska

Polityka jakości

POLITYKA JAKOŚCI

Głównym celem istnienia firmy jest zwiększanie sprzedaży sprzętu do utrzymania dróg oraz zdobycie pozycji stałego dostawcy. Firma dąży do poszerzania asortymentu urządzeń do utrzymania dróg i poboczy oraz rozwijania rynków zbytu w Polsce, Europie. Wszystkie działania oraz organizacja firmy skierowane są na ciągłe identyfikowanie i spełnianie oczekiwań i wymagań naszych obecnych i potencjalnych Klientów, dla zapewnienia ich pełnego zadowolenia. W tym celu wdrożyliśmy i doskonalimy System Zarządzania Jakością, określiliśmy wymagania i cele szczegółowe dotyczące jakości i zobowiązujemy się do:

 • Stałego spełniania określonych wymagań,
 • Systematycznego przeglądu celów dotyczących jakości,
 • Ciągłego doskonalenia wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością,
 • Stałego podnoszenia jakości naszych wyrobów,
 • Zapewnienia warunków do systematycznego podnoszenia kwalifikacji pracowników.

W powiązaniu z powyższymi celami, w Księdze Jakości, określiliśmy zakres Systemu Zarządzania Jakością, zdefiniowaliśmy procesy, ich wzajemne powiązania oraz cele i mierniki skuteczności procesów, a także zapewniamy niezbędne środki, zasoby i infrastrukturę, dla skutecznego funkcjonowania systemu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015. 

Niniejsza polityka została zakomunikowana i wyjaśniona wszystkim pracownikom i każdy pracownik odpowiada za jej realizację. Osiągniemy to dzięki pełnemu zaangażowaniu pracowników oraz nieustannemu podnoszeniu wiedzy, kwalifikacji i doskonaleniu metod działania. 
 

Prezes Zarządu 

Ozamet Sp. z o.o. 

Adam Nowak

 

Pługi odśnieżne
 • Pługi odśnieżne lemieszowe jednostronne
 • Pługi odśnieżne do śniegu śnieżne dziobowe o zmiennej geometrii łamane strzałki
Posypywarki
 • solarko piaskarka drogowa rozsypywarka soli pługopiaskarka solarka na ciężarówkę
 • posypywarka piaskarka drogowa usuwanie śliskości
 • posypywarki samozaładowcze ciągnikowe na ciągniki piaskarki solarki piasku i soli
Kosiarki bijakowe
 • kosiarki bijakowe na wysięgniku ramiona wysięgnikowe na ramieniu hydraulicznym
 • Głowice do ramion wysięgnikowych kosiarek
 • Kosiarka pływająca