Kategoria:

Posypywarki

Przeznaczenie:

Utrzymanie zimowe dróg

Posypywarka samozaładowcza skutecznie usuwa śliskość na chodnikach, parkingach, drogach osiedlowych, placach zakładowych. Montuje się ją na ciągnikach lub na ładowarkach. Przystosowana jest do pracy z różnymi materiałami uszorstniającymi jak: sól, piasek, mieszaka czy żwir. Załadunek odbywa się poprzez opuszczenie zasobnika za pomocą siłowników i najechanie tyłem na hałdę materiału. Materiał jest rozsypywany grawitacyjnie, a co za tym idzie szerokość sypania zależy od szerokości zasobnika. Wałek podający w zasobniku jest napędzany poprzez silnik hydrauliczny. Dozowanie posypu ustawia się poprzez otarcie szczeliny wysypowej oraz poprzez prędkość obrotową wałka podającego sterowaną regulatorem przepływu.

Posypywarka samozaładowcza wyróżnia się prostota obsługi i niezawodność działania. Wałek rozbrylający rozdrobni zmrożone bryły materiały.

Wymiary posypywarki
Szerokość pracy cm 180
Pojemność zasobnika l 1000
Waga kg 500

Charakterystyka techniczna

  • Montaż na tylnym TUZ,
  • Napęd hydrauliczny ,
  • Ustawienie dozowania za pomocą regulacji prędkości wałka dozującego i otwarcia szczeliny wysypowej,
  • Przekładnia łańcuchowa,
  • System do samozaładunku z dwoma siłownikami,
  • Możliwość szybkiego opróżnienia zasobnika,
  • Wałek rozbrylający.