• Polski
  • English
  • Deutsch

Kosiarki bijakowe

Oferujemy szeroki wybór urządzeń przeznaczonych do rozdrabniania wyposażonych w specjalne bijaki. Znajdziecie Państwo prawie 50 różnych modeli, włoskiej produkcji firm Tierre i Bruni, a także modeli wykonanych przez Ozamet we współpracy z włoskimi kontrahentami.

W zależności od typu rotora dostarczone przez naszą firmę kosiarki bijakowe radzą sobie zarówno z niskimi, jak i wysokimi trawami oraz chwastami, czy krzakami oraz ścierniskami. W naszej ofercie dostępne są modele standardowe, a także tylno-boczne, przednio-tylne oraz maszyny wyposażone w specjalny zbiornik doskonale sprawdzające się w pielęgnacji trawników, boisk, łąk, pastwisk i nieużytków.

Specjalną grupą produktową są kosiarki bijakowe na wysięgniku które sprawdzają się jako uniwersalne maszyny do utrzymania poboczy dróg czy wałów. Dużą funkcjonalność uzyskujemy dzięki możliwości zastosowania wielu typów głowic wymiennych.

Odpowiednio przygotowany teren oraz dobrze rozdrobnione trawy, chwasty, jak i inne rośliny siane, pełniące po rozrzuceniu na pasie zieleni rolę nawozu, zapewniają doskonale użyźnioną ziemię i soczyście zielony, gęsty trawnik.

Kosiarki bijakowe, rozdrabniacze

Kosiarka tylno-boczna TCL Junior Super

kosiarka bijakowa do skarp poboczy wałów

Model tylno-boczny wysięgnikowy typu T.C.L. JUNIOR przeznaczona jest do współpracy z lekkimi ciągnikami o mocach 30 ÷ 60 KM. Dzięki możliwości bocznego wysuwu umożliwia koszenie poboczy dróg, skarp i wałów. Zewnętrzne umocowanie przekładni zwiększa wysuw boczny.

Kosiarka tylno-boczna TCL Junior

kosiarka bijakowa do skarp poboczy wałów

Model tylno-boczny wysięgnikowy typu T.C.L. JUNIOR przeznaczona jest do współpracy z lekkimi ciągnikami o mocach 30 ÷ 60 KM. Dzięki możliwości bocznego wysuwu umożliwia koszenie poboczy dróg i skarp.

Kosiarka tylno-boczna TCL Universal

kosiarka bijakowa do skarp poboczy wałów

Tylno-boczna wysięgnikowa typu T.C.L. Universal przeznaczona jest do współpracy z lekkimi oraz średnimi ciągnikami o mocach 40÷100 KM. Dzięki możliwości bocznego wysuwu kosiarki, ciągnik nie musi poruszać się po poboczu przy wykonywaniu koszenia skarp przydrożnych.

Kosiarka tylno-boczna TCL Super

kosiarka bijakowa boczna do poboczy skarp

Tylno-boczna typu TCL Super przeznaczona jest do współpracy z lekkimi oraz średnimi ciągnikami o mocach 40 ÷ 100 KM. Dzięki możliwości bocznego wysuwu umożliwia koszenie poboczy dróg, skarp i wałów. Zewnętrzne umocowanie przekładni zwiększa wysuw boczny.

Kosiarka tylno-boczna TCL Master

kosiarka bijakowa boczna do poboczy skarp wałów

Tylno-boczna typu TCL. Master przeznaczona jest do współpracy z dużymi ciągnikami ciągnikami o mocy od 100 KM. Do koszenia skarp przydrożnych i wałów.

Kosiarka bijakowa Lupo

kosiarka bijakowa rozdrabniacz mulczer

Wszechstronny rozdrabniacz przeznaczony do małych kompaktowych ciągników.

Kosiarka bijakowa Panda

kosiarka bijakowa mulczer rozdrabniacz

Urządzenia typu Panda przeznaczone są do utrzymania sadów i terenów zielonych. Montowane są na lekkich ciągnikach o mocy 40 KM ÷ 60 KM.

Kosiarka przednio-tylna Panda Revers

kosiarka bijakowa rozdrabniacz mulczer

Modele typu Panda przeznaczone są do utrzymania sadów i terenów zielonych. Kosiarki montowane wymiennie z przodu lub tyłu na lekkich ciągnikach o mocy 40 KM ÷ 60 KM.

Kosiarka bijakowa Tigra

kosiarka bijakowa rozdrabniacz mulczer

Urządzenia typu Tigra są to wszechstronne profesjonalne rozdrabniacze do utrzymania terenów zielonych, nieużytków, sadów. Montowane są na lekkich i średnich ciągnikach o mocy 30 KM ÷ 70 KM.

Kosiarka przednio-tylna Tigra Revers

kosiarka bijakowa rozdrabniacz mulczer

Urządzenia typu Tigra to wszechstronne profesjonalne rozdrabniacze do utrzymania terenów zielonych, nieużytków, sadów. Kosiarki montowane z przodu lub z tyłu na lekkich i średnich ciągnikach o mocy 30 ÷ 70 KM.

Strony

Pługi odśnieżne
  • Pługi odśnieżne lemieszowe
  • Pługi dziobowe o zmiennej geometrii
Posypywarki - Solarki
  • posypywarka piaskarka drogowa usuwanie śliskości
  • posypywarki samozaładowcze ciągnikowe na ciągniki piaskarki solarki piasku i soli
Kosiarki bijakowe
  • kosiarki bijakowe na wysięgniku wysięgnikowe na ramieniu  hydraulicznym
  • Kosiarka pływająca