• Polski
  • English
  • Deutsch

Kosiarki pływające

Kosiarki pływające to łodzie wyposażone w specjalny rotor koszący roślinność na dnie kanału, rzeczki lub zbiornika wodnego.

Kosiarka pływająca

Łódź pływająca BF

łódź kosząca kosiarka pływająca do melioracji wodna

Optymalne urządzenie do wyrywania z korzeniami i rozdrabniania roślinności wodnej w rowach i kanałach. Skutecznie usuwają wodorosty.

Pługi odśnieżne
  • Pługi odśnieżne lemieszowe
  • Pługi dziobowe o zmiennej geometrii
Posypywarki - Solarki
  • posypywarka piaskarka drogowa usuwanie śliskości
  • posypywarki samozaładowcze ciągnikowe na ciągniki piaskarki solarki piasku i soli
Kosiarki bijakowe
  • kosiarki bijakowe na wysięgniku wysięgnikowe na ramieniu  hydraulicznym
  • Kosiarka pływająca