• Polski
  • English
  • Deutsch

Kosiarki samozbierające z koszem

Kosiarki samozbierające ze zbiornikiem na pokos. Możliwość wysypania na przyczepę.

Kosiarka ze zbiornikiem Extreme

kosiarka bijakowa samozbierająca z koszem

Kosiarka do pielęgnacji terenów zielonych: parków, ogrodów, trawników, terenów sportowych. Kosiarka bijakowa typu EXTREME przeznaczona jest do współpracy z lekkimi ciągnikami o mocy 12 ÷ 50 KM.

Kosiarka ze zbiornikiem Green Bee

kosiarka bijakowa samozbierająca z koszem

Kosiarka do pielęgnacji terenów zielonych: parków, lotnisk, terenów sportowych, pól golfowych, kampingów, pastwisk, padoków. Kosiarkę charakteryzuje wysoka jakość koszenia, płynna regulacja wysokości koszenia oraz dodatkowo dobra aeracja, przy standardowych bijakach, oraz możliwość wysypu materiału na wysoką przyczepę.

Kosiarka ze zbiornikiem Hornet

kosiarka bijakowa samozbierająca z koszem

Kosiarkę charakteryzuje wysoka jakość koszenia, płynna regulacja wysokości koszenia oraz dodatkowo dobra aeracja, przy tych samych bijakach, oraz możliwość wysypumateriału na wysoką przyczepę. Kosiarką steruje się z kabiny operatora za pomocą joysticka. Podczas wiosny i lata do koszenia trawy, jesienią do zbierania liści.

Pługi odśnieżne
  • Pługi odśnieżne lemieszowe
  • Pługi dziobowe o zmiennej geometrii
Posypywarki - Solarki
  • posypywarka piaskarka drogowa usuwanie śliskości
  • posypywarki samozaładowcze ciągnikowe na ciągniki piaskarki solarki piasku i soli
Kosiarki bijakowe
  • kosiarki bijakowe na wysięgniku wysięgnikowe na ramieniu  hydraulicznym
  • Kosiarka pływająca