• Polski
  • English
  • Deutsch

Pługi dziobowe

Uniwersalne pługi o zmiennej geometrii.

Pługi dziobowe o zmiennej geometrii

Pług o zmiennej geometrii OZ-DZ

Pług dziobowy o zmiennej geometrii strzałka dwustronny łamany składany

Model OZ–DZ stosuje się w warunkach ciężkiej zimy i dużego zaśnieżenia. Cechą charakterystyczną jest ruchomy lemiesz o zmiennej geometrii, umożliwiający ustawienie urządzenia w 4 pozycjach roboczych.

Pług o zmiennej geometrii OZZY

pług śnieżny do śniegu dziobowy łamany strzałka ciągnika

Najmniejsze pługi dziobowe OZZY przeznaczone do chodników ulic osiedlowych, placów, parkingów. Cechą charakterystyczną jest ruchomy lemiesz o zmiennej geometrii, umożliwiający ustawienie pługa w 4 pozycjach roboczych.

Pługi odśnieżne
  • Pługi odśnieżne lemieszowe
  • Pługi dziobowe o zmiennej geometrii
Posypywarki - Solarki
  • posypywarka piaskarka drogowa usuwanie śliskości
  • posypywarki samozaładowcze ciągnikowe na ciągniki piaskarki solarki piasku i soli
Kosiarki bijakowe
  • kosiarki bijakowe na wysięgniku wysięgnikowe na ramieniu  hydraulicznym
  • Kosiarka pływająca