• Polski
  • English
  • Deutsch

Posypywarki mechaniczne

Proste urządzenia do usuwania śliskości. Napęd elementów roboczych taśmy i talerza rozsypującego odbywa się za pomocą przekładni mechanicznej.

 

 

 

posypywarka piaskarka drogowa usuwanie śliskości

Posypywarka mechaniczna OZ-PM

Posypywarka Ozamet z podajnikiem zgrzebłowym

Model OZ-PM jest podstawym i najtańszym urządzeniem. Napęd elementów roboczych taśmy i talerza rozsypującego odbywa się za pomocą przekładni mechanicznej. Przeznaczona jest do posypywania różnymi środkami uszorstniającymi, ze szczególnym uwzględnieniem piasku oraz mieszanek solno-piaskowych.

Pługi odśnieżne
  • Pługi odśnieżne lemieszowe
  • Pługi dziobowe o zmiennej geometrii
Posypywarki - Solarki
  • posypywarka piaskarka drogowa usuwanie śliskości
  • posypywarki samozaładowcze ciągnikowe na ciągniki piaskarki solarki piasku i soli
Kosiarki bijakowe
  • kosiarki bijakowe na wysięgniku wysięgnikowe na ramieniu  hydraulicznym
  • Kosiarka pływająca