• Polski
 • English
 • Deutsch
Unia Europejska

Rolnictwo

Kosiarki bijakowe przeznaczone do rozdrabniania gałęzi w sadach, rozdrabniania resztek upraw na polach, koszenia trawy, nieużytków.

Kosiarka bijakowa Lupo

kosiarka bijakowa rozdrabniacz mulczer

Wszechstronny rozdrabniacz przeznaczony do małych kompaktowych ciągników.

Kosiarka bijakowa Panda

kosiarka bijakowa mulczer rozdrabniacz

Urządzenia typu Panda przeznaczone są do utrzymania sadów i terenów zielonych. Montowane są na lekkich ciągnikach o mocy 40 KM ÷ 60 KM.

Kosiarka przednio-tylna Panda Revers

kosiarka bijakowa rozdrabniacz mulczer

Modele typu Panda przeznaczone są do utrzymania sadów i terenów zielonych. Kosiarki montowane wymiennie z przodu lub tyłu na lekkich ciągnikach o mocy 40 KM ÷ 60 KM.

Kosiarka bijakowa Tigra

kosiarka bijakowa rozdrabniacz mulczer

Urządzenia typu Tigra są to wszechstronne profesjonalne rozdrabniacze do utrzymania terenów zielonych, nieużytków, sadów. Montowane są na lekkich i średnich ciągnikach o mocy 30 KM ÷ 70 KM.

Kosiarka przednio-tylna Tigra Revers

kosiarka bijakowa rozdrabniacz mulczer

Urządzenia typu Tigra to wszechstronne profesjonalne rozdrabniacze do utrzymania terenów zielonych, nieużytków, sadów. Kosiarki montowane z przodu lub z tyłu na lekkich i średnich ciągnikach o mocy 30 ÷ 70 KM.

Kosiarka bijakowa Pantera

kosiarka bijakowa rozdrabniacz mulczer

Kosiarki bijakowe typu Pantera są to trwałe wszechstronne profesjonalne rozdrabniacze mające zastosowanie do w pielęgnacji pastwisk, nieużytków czy terenów zielonych. Obudowa wykonane jest ze stali Hardox. Montowane są ciągnikach o mocy 70 ÷ 120 KM z przodu lub z tyłu w zależności od potrzeb.

Kosiarka ze zbiornikiem Green Bee

kosiarka bijakowa samozbierająca z koszem

Kosiarka do pielęgnacji terenów zielonych: parków, lotnisk, terenów sportowych, pól golfowych, kampingów, pastwisk, padoków. Kosiarkę charakteryzuje wysoka jakość koszenia, płynna regulacja wysokości koszenia oraz dodatkowo dobra aeracja, przy standardowych bijakach, oraz możliwość wysypu materiału na wysoką przyczepę.

Kosiarka ze zbiornikiem Hornet

kosiarka bijakowa samozbierająca z koszem

Kosiarkę charakteryzuje wysoka jakość koszenia, płynna regulacja wysokości koszenia oraz dodatkowo dobra aeracja, przy tych samych bijakach, oraz możliwość wysypumateriału na wysoką przyczepę. Kosiarką steruje się z kabiny operatora za pomocą joysticka. Podczas wiosny i lata do koszenia trawy, jesienią do zbierania liści.

Pługi odśnieżne
 • Pługi odśnieżne lemieszowe jednostronne
 • Pługi odśnieżne do śniegu śnieżne dziobowe o zmiennej geometrii łamane strzałki
Posypywarki
 • solarko piaskarka drogowa rozsypywarka soli pługopiaskarka solarka na ciężarówkę
 • posypywarka piaskarka drogowa usuwanie śliskości
 • posypywarki samozaładowcze ciągnikowe na ciągniki piaskarki solarki piasku i soli
Kosiarki bijakowe
 • kosiarki bijakowe na wysięgniku ramiona wysięgnikowe na ramieniu hydraulicznym
 • Głowice do ramion wysięgnikowych kosiarek
 • Kosiarka pływająca