Polityka jakości

Głównym celem istnienia firmy jest zwiększanie sprzedaży sprzętu do utrzymania dróg oraz zdobycie pozycji stałego dostawcy. W tym celu, firma dąży do poszerzania asortymentu urządzeń do utrzymania dróg i poboczy.  Ponadto skupiamy sie nad rozwijaniem rynków zbytu w Polsce  i  Europie.

Wszystkie działania oraz organizacja firmy skierowane są na ciągłe identyfikowanie i spełnianie oczekiwań i wymagań naszych obecnych i potencjalnych Klientów, dla zapewnienia ich pełnego zadowolenia. Dlatego wdrożyliśmy i doskonalimy System Zarządzania Jakością, Podsumowując, określiliśmy wymagania i cele szczegółowe dotyczące jakości i zobowiązujemy się do:

  • Stałego spełniania określonych wymagań,
  • Systematycznego przeglądu celów dotyczących jakości,
  • Ciągłego doskonalenia wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością,
  • Stałego podnoszenia jakości naszych wyrobów,
  • Zapewnienia warunków do systematycznego podnoszenia kwalifikacji pracowników.

W powiązaniu z powyższymi celami, w Księdze Jakości, określiliśmy zakres Systemu Zarządzania Jakością. W tym celu  zdefiniowaliśmy procesy, ich wzajemne powiązania oraz cele i mierniki skuteczności procesów. Następnie zapewniamy niezbędne środki, zasoby i infrastrukturę, dla skutecznego funkcjonowania systemu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015.

Niniejsza polityka została zakomunikowana i wyjaśniona wszystkim pracownikom i każdy pracownik odpowiada za jej realizację. Osiągniemy to dzięki pełnemu zaangażowaniu pracowników oraz nieustannemu podnoszeniu wiedzy, kwalifikacji i doskonaleniu metod działania.

Prezes Zarządu
Ozamet Sp. z o.o.
Adam Nowak


Certyfikat ISO 9001:2015