Posypywarka OZ-PT stanowi najpopularniejszą rozsypywarkę drogową przeznaczoną do usuwania śliskości na drogach. Przeznaczona jest do posypywania różnymi środkami uszorstniającymi, jak piasek czy mieszanki solno-piaskowe, a w szczególności sól.
Przede wszystkim OZAMET stosuje wysokiej jakości podzespoły uznanych producentów, a istotne elementy są wykonane ze stali nierdzewnej. Hydrauliczny sposób przekazywania napędu z silnika spalinowego na elementy robocze oraz podajnik taśmowy zapewniają niezawodność oraz dokładność pracy urządzenia. Dlatego w wersji wyposażenia z panelem sterowniczym STANDARD posypywarka posiada system dostosowania gęstości wysypywanego materiału do aktualnej prędkości pojazdu.  W efekcie uzyskujemy precyzyjne rozsypywanie soli na powierzchni drogi.

Z pewnością rozsypywarka soli OZ-PT niewątpliwie stanowi podstawowe narzędzie do walki ze śliskością zimową. Bez wątpienia oferuje korzystny stosunek ceny do funkcjonalności. Podsumowując, solarka wraz z odpowiednio dobranym pługiem odśnieżnym firmy OZAMET będzie stanowić doskonały zestaw pługopiaskarki w pełni dostosowanej do Państwa potrzeb.


WERSJA BASIC

Zasobnik posypywarki

 • pojemność  4÷9 m3
 • wykonany ze stali węglowej, śrutowanej i zabezpieczonej antykorozyjnie (podkład reaktywny, 2 warstwy podkładu epoksydowego, farba poliuretanowa) – kategoria ochrony antykorozyjnej C5;
  daszek odciążający
 • zespół ocynkowanych krat zabezpieczających przed przedostaniem się materiału o nadmiernych gabarytach, podczas gdy jedna z krat posiada rewizję
 • drabinka z podestem z tyłu, umożliwiająca wchodzenie na zasobnik,
 • automatycznie otwierany pokrowiec ochronny wykonany z polietylenu, zabezpieczający przed działaniem czynników atmosferycznych.

System podawania materiału

Materiał uszorstniający podawany jest przez podajnik taśmowy poruszający się po płycie podłogowej lub po bezobsługowych rolkach w wykonaniu PE w przypadku większych pojemności posypywarki, tj. 7÷9m3. Przede wszystkim użycie rolek zmniejsza powierzchnię odziaływania na taśmę, zmniejsza tarcie, a co za tym idzie, zmniejsza prawdopodobieństwo zerwania się taśmy.
Wreszcie rynna zsypowa i talerz rozsypujący są wykonane ze stali nierdzewnej zapewniającej długą żywotność.

Napęd

Napęd z niezawodnego dwucylindrowego silnika wysokoprężnego  umieszczonego pod pokrywą. Dodatkowo świece żarowe uruchomią silnik nawet podczas trudnych warunków zimowych. Wreszcie umieszczone z tyłu wlew do tankowania oraz wskaźnika poziomu paliwa są i proste w obsłudze i w łatwo dostępne.

System sterowania BASIC

Sterowanie odbywa się z pulpitu sterującego BASIC umieszczonego w kabinie ciężarówki, który umożliwia następujące działania:

 • włączanie/wyłączanie silnika spalinowego
 • włączanie/wyłączanie układu hydraulicznego
 • zmianę szerokości sypania w zakresie 3÷10 m
 • regulację ilości rozsypywanego materiału w zakresie 5 g/m2 ÷ 30 g/m2 dla soli oraz 30 g/m2 ÷  320 g/m2 dla innych materiałów uszorstniających
 • regulację kierunku rozsypywania (asymetria)
 • włączanie/wyłączanie sygnalizacji ostrzegawczej i reflektora pracy nocnej

Światło robocze i ostrzegawcze

 • światło robocze z regulacją położenia służące do kontroli pracy w nocy,
 • lampa błyskowa typu „kogut”.

System mocowania posypywarki na nośniku

 • skrzynia samochodu,
 • hakowiec,
 • bramowiec
 • na ramie pośredniej

WYPOSAŻENIE DODATKOWE 

Pulpit elektroniczny STANDARD

 • łatwa konfiguracja parametrów pracy solarki i  automatyczna regulacja: szerokości sypania, asymetria i wydatek materiału zależny od prędkości pojazdu,
 • możliwość zaprogramowania różnych materiałów uszorstniających,
 • odczyt wartości zadanych na pulpicie,
 • czujniki kontroli pracy posypywarki,
 • kompatybilny z drukarką pokładową lub  PC.

Zbiornik na solankę i system zwilżania

 • pojemność zbiornika solanki 2000 l
 • wykonany z polietylenu
 • umiejscowiony z przodu posypywarki, co powoduje najlepsze rozłożenie masy całej pługopiaskarki na nośniku

Z tyłu urządzenia, w rynnie zsypowej pionowej znajduje się dysza skrapiająca, która zwilża solanką sól i inne materiały uszorstniające podawane na talerz rozsypujący.

System rozładunku/podnóża

Ocynkowane teleskopowe podnóża służą do montażu i demontażu solarki na nośniku oraz do przechowywania urządzenia po zakończeniu sezonu zimowego.

Zasobnik

 • wykonany ze stali kwasoodpornej