Kategoria:

Posypywarki

Przeznaczenie:

Utrzymanie zimowe dróg

Posypywarka OZ-PT jest najpopularniejszą rozsypywarką drogową. Przeznaczona jest do posypywania różnymi środkami uszorstniającymi, ze szczególnym uwzględnieniem piasku oraz mieszanek solno-piaskowych. Hydrauliczny sposób przekazywania napędu z silnika spalinowego na elementy robocze oraz podajnik taśmowy zapewniają niezawodność oraz dokładność pracy urządzenia. Posypywarka typu OZ-PT stanowi podstawowe narzędzie do walki ze śliskością zimową.

STANDARD


zasobnik posypywarki na  materiały uszorstniające

 • pojemność  4÷9 m3,
 • wykonany ze stali zwykłej śrutowanej zabezpieczonej antykorozyjnie (podkład reaktywny, 2 warstwy podkładu epoksydowego, farba poliuretanowa) lub nierdzewnej (inox),
 • daszek odciążający
 • ocynkowana krata zabezpieczającą przed przedostaniem się materiału o nadmiernych gabarytach,
 • drabinka z tyłu, umożliwiająca wchodzenie na zasobnik,
 • pokrowiec ochronny wykonanym z polietylenu zabezpieczający przed działaniem czynników atmosferycznych.

system podawania materiału

 • materiał uszorstniający podawany jest przez podajnik taśmowy o szerokości 500 mm, poruszający się po płycie podłogowej lub bezobsługowych rolkach w wykonaniu PE.
 • urządzenie rozsypujące w pełni wykonane ze stali kwasoodpornej.

źródło napędu/ silnik

 • niezależny silnik wysokoprężny jedno lub dwucylindrowy chłodzony powietrzem, umieszczony jest z boku posypywarki, zasłonięty blachą maskująco-wygłuszającą,
 • wlew paliwa z tyłu posypywarki umożliwiający łatwy dostęp do tankowania,
 • łatwy odczyt poziomu paliwa za pomocą wziernika.

mocowanie posypywarki na nośniku

 • skrzynia samochodu,
 • hakowiec,
 • bramowiec.

system sterowania

Sterowanie odbywa się z pulpitu sterującego BASIC umieszczonego w kabinie ciężarówki, który umożliwia:

 • włączanie/wyłączanie silnika spalinowego
 • włączanie/wyłączanie układu hydraulicznego
 • zmianę szerokości sypania w zakresie 3÷10 m
 • regulację ilości rozsypywanego materiału w zakresie 5 g/m2 ÷ 30 g/m2 dla soli oraz 30 g/m2 ÷  320 g/m2 dla innych materiałów uszorstniających
 • regulację kierunku rozsypywania (asymetria)
 • włączanie/wyłączanie sygnalizacji ostrzegawczej i reflektora pracy nocnej

światło robocze i światło ostrzegawcze

 • światło robocze z regulacją położenia służące do kontroli pracy w nocy,
 • lampa błyskowa typu „kogut”.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE


pulpit elektroniczny STANDARD

 • łatwa konfiguracja parametrów pracy automatyczna regulacja: szerokości sypania, asymetria i dawkowanie niezależnie od prędkości pojazdu,
 • możliwość zaprogramowania różnych materiałów uszorstniających,
 • odczyt wartości zadanych na pulpicie,
 • czujniki kontroli pracy posypywarki,
 • kompatybilny z drukarką pokładową lub  PC.

zbiornik na solankę i system zwilżania

 • zbiornik na solankę 1500÷2000 l wykonany z polietylenu,
 • z tyłu urządzenia dysza skrapiająca zwilża solanką sól i inne materiały uszorstniające podawane na talerz rozsypujący.

system rozładunku/podnóża

Ocynkowane teleskopowe podnóża służą do montażu i demontażu posypywarki na nośniku oraz do przechowywania urządzenia po zakończeniu sezonu zimowego.