Model OZ-PM jest podstawowym i najtańszym urządzeniem do zwalczania śliskości na drodze. Napęd elementów roboczych taśmy i talerza rozsypującego odbywa się za pomocą przekładni mechanicznej. Piaskarka przeznaczona jest do posypywania różnymi środkami uszorstniającymi, ze szczególnym uwzględnieniem piasku oraz mieszanek solno-piaskowych.

Posypywarka typu OZ-PM stanowi podstawowe narzędzie do walki ze śliskością zimową. Oferuje korzystny stosunek ceny do funkcjonalności. Wraz z odpowiednio dobranym pługiem odśnieżnym firmy OZAMET będzie stanowić doskonały zestaw pługopiaskarki w pełni dostosowanej do Państwa potrzeb.

ZASOBNIK

 • pojemność 4 m3
 • wykonany ze stali węglowej, śrutowanej i zabezpieczonej antykorozyjnie (podkład reaktywny, 2 warstwy podkładu epoksydowego, farba poliuretanowa) – kategoria ochrony antykorozyjnej C5
  na specjalne zamówienie zasobnik w wersji ze stali nierdzewnej (inox),
 • zespół ocynkowanych krat zabezpieczających przed przedostaniem się materiału o nadmiernych gabarytach.

SYSTEM PODAWANIA MATERIAŁU

Materiał uszorstniający podawany jest przez podajnik taśmowy o szerokości 500 mm, (gładki) poruszający się po bezobsługowych rolkach.

NAPĘD

 • niezależny silnik wysokoprężny chłodzony powietrzem,
 • silnik umieszczony jest z tyłu posypywarki, zasłonięty blachą maskująco-wygłuszającą

MOCOWANIE NA POJEŹDZIE

 • piaskarka  przystosowana do montażu na nośniku skrzyniowym,
 • zestaw montażowy, który umożliwia mocowanie posypywarki na nośniku skrzyniowym
 • możliwość montażu na specjalistycznych nośnikach: hakowiec, bramowiec,
 • na ramie pośredniej.

SYSTEM STEROWANIA

Sterowanie odbywa się za pośrednictwem pulpitu elektrycznego umieszczonego w kabinie kierowcy, umożliwiającego:

 • włączanie/wyłączanie silnika spalinowego
 • włączanie/wyłączanie posypywania
 • włączanie/wyłączenie światła pracy oraz ostrzegawczego „koguta”

Pozostałe parametry pracy tzn. gęstość oraz kierunek rozsypywania, ustawiane w tylnej części urządzenia.


WYPOSAŻENIE DODATKOWE

zbiornik na solankę i system zwilżania

 • zbiornik na solankę wykonany z polietylenu – odpornego na działanie wodnego roztworu chlorku sodu. Pojemność zbiornika 800 l.
 • zwilżanie odbywa się w tylnej części urządzenia: dysza skrapiająca zwilża solanką sól i inne materiały uszorstniające podawane na talerz rozsypujący, instalacja zasilana pompą elektryczną.