Kategoria:

Posypywarki

Przeznaczenie:

Utrzymanie zimowe dróg

Model OZ-PM jest podstawowym i najtańszym urządzeniem do zwalczania śliskości na drodze. Przede wszystkim  napęd elementów roboczych taśmy i talerza rozsypującego odbywa się za pomocą przekładni mechanicznej. Piaskarka przeznaczona jest do posypywania różnymi środkami uszorstniającymi, ze szczególnym uwzględnieniem piasku oraz mieszanek solno-piaskowych.

STANDARD


zasobnik na  materiały uszorstniające

 • pojemność 4 m3
 • wykonany ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie
 • zasobnik zabezpieczony kratą, zabezpieczająca przed przedostaniem się materiału o nadmiernych gabarytach.

system podawania materiału

Materiał uszorstniający podawany jest przez podajnik taśmowy o szerokości 500 mm, (gładki) poruszający się po bezobsługowych rolkach.

źródło napędu/silnik

 • niezależny silnik wysokoprężny chłodzony powietrzem,
 • silnik umieszczony jest z tyłu posypywarki, zasłonięty blachą maskująco-wygłuszającą

mocowanie na pojeździe

 • piaskarka  przystosowana do montażu na nośniku skrzyniowym,
 • zestaw montażowy, który umożliwia mocowanie posypywarki na nośniku skrzyniowym
 • możliwość montażu na specjalistycznych nośnikach: hakowiec, bramowiec

system sterowania

Sterowanie odbywa się za pośrednictwem pulpitu elektrycznego umieszczonego w kabinie kierowcy, umożliwiającego:

 • włączanie/wyłączanie silnika spalinowego
 • włączanie/wyłączanie posypywania
 • włączanie/wyłączenie światła pracy oraz ostrzegawczego “koguta”

Pozostałe parametry pracy tzn. gęstość oraz kierunek rozsypywania, ustawiane w tylnej części urządzenia.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE


zbiornik na solankę i system zwilżania

 • zbiornik na solankę wykonany z polietylenu – odpornego na działanie wodnego roztworu chlorku sodu. Pojemność zbiornika 800 l.
 • zwilżanie odbywa się w tylnej części urządzenia: dysza skrapiająca zwilża solanką sól i inne materiały uszorstniające podawane na talerz rozsypujący, instalacja zasilana pompą elektryczną.